طراحی سایت وب کندو

تولید سینما و تلوزیون

توضیحات بیشتر در سایت تولید سینما و تلوزیون

مدیر تولید سینما و تلویزیون، عضو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو انجمن حمایت از نویسندگان و هنرمندان و عضو انجمن صنفی مدیران تدارکات و مدیران تولید خانه سینما