طراحی سایت وب کندو

عدالت گستر

سایت موسسه حقوقی مدافعان قانون و عدالت

درراستای ارایه خدمات حقوقی وقضایی وکارشناسی ومشاوره ووکالت دردعاوی داخلی وبین المللی وقبول داوری با استفاده از وکلای پایه یک مجرب، متعهد و کاردان و بکارگیری اساتید و حقوقدانان وقضات بازنشسته و برجسته وباسابقه دادگستری و کارشناسان ومشاوران مجرب وزبده ونخبگان حقوقی وقضایی ودانشگاهی و با تلفیق توانمندیهای علمی و اجرایی، به دنبال برطرف نمودن مشکلات محسوس حقوقی اشخاص، سازمانها و شرکتها وموسسات دولتی وغیردولتی وداخلی وخارجی می باشد این مرکز افتخار دارد با جمعی از حقوقدانان ونخبگان قضایی وقضات سابق دادگستری ، اساتید دانشگاه های معتبر، وکلای پایه یک دادگستری، نیروهای اجرایی با سوابق کلان مدیریتی در حوزه های مختلف اجرایی و کارشناسان حقوقی توانمند مسلط به زبانهای خارجی همکاری نماید تا خدمات حقوقی متنوع خود را در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید.