طراحی سایت وب کندو

مجتمع آموزشی بشارت علم

توضیحات بیشتر در سایت مجتمع آموزشی بشارت علم

مجتمع آموزشی بشارت علم
درسال ۱۳۸۸ تحت مجوزسازمان فنی وحرفه ای کشور(وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ) تاسیس شد .
مجتمع شامل ۲ بخش و هر بخش تحت نظارت تیم های مجزا فعالیت مینماید .
بخش اول شامل آموزشهای سازمان فنی و حرفه ای کشور و مهارت های مورد تائید وزارت آموزش و پرورش و بخش دوم باسرپرستی تیم مهندسی و اساتید دانشگاهی در زمینه های مختلف شامل آموزش های فنی و مهندسی عمومی وآموزشهای خاص صنعتی وهمچنین دوره های سازمانی می باشد .