شکل ها در طراحی سایت چه معنایی دارند؟

شکل ها در طراحی سایت چه معنایی دارند؟

با انواع شکل ها و معانی هر یک در طراحی سایت بیشتر آشنا شویم

شکل ها در طراحی سایت احتمال دارد که دارای یک گونه پیام باشد که بر مخاطب سایت تاثیر می گذارد. چه شما یک تصویر را در شکل مربعی بگذارید یا دایره ای و یا مستطیلی، هر کدام دارای معنی خاص خود است و بر مخاطبان طراحی سایت تاثیر می گذارد.

چاپایمیل

نحوه انتخاب و ایجاد پس زمینه برای کارهای طراحی سایت

نحوه انتخاب و ایجاد پس زمینه برای کارهای طراحی سایت

چگونه در کارهایی طراحی سایت از پس زمینه مناسب استفاده کنیم؟

از الگوها گرفته تا ویدئو ها و عکس ها در طراحی سایت، نمونه ها زیادی هست که می توانید به منزله پس زمینه طراحی سایت تان بهره بگیرید. در صورتی که بافت و یا عکسی که به منظور پس زمینه طراحی سایت انتخاب می نمایید، لازم است قسمت اصلی پیامی نمی باشد که به مخاطب انتقال می دهد، ولی می تواند یک اثر خوبی بر مخاطب طراحی سایت بگذارد.

چاپایمیل