۱۱ بهمن, ۱۳۹۵

شش مرحله برای طراحی گرافیک سایت

چگونه در طراحی سایت خود گرافیک های عالی ایجاد کنیم؟

“انواع گرافیک های نموداری” مرجعی به منظور کسانی است که در فکر طراحی سایت و طراحی چاپ می باشند این مرجع خیلی به آنها کمک می نماید تا بتوانند سری های گرافیکی با کیفیت و رایگان را در طراحی های خود به کار بگیرند.

طراحی سایت با گرافیک های نموداری عالی

زمانی استفاده از این طرح ها و نمودارهای گرافیکی قادر است به طراحی های ما کمک کند که بتوانیم از آنها نهایت بهره گیری کیفی را بکنیم. در زمان طراحی بایست بین “آنچه خوب است” و “آنچه ممتاز است” تفاوت بگذاریم. شاید در وهله اول تفاوت به قدری کوچک و ناچیز باشد که به چشم نیاید اما در صورت متوجه شدن می توانند با کمی تغییر جزء بهترین طراحی های نموداری به منظور استفاده در طراحی سایت یا طراحی چاپ قرار گیرند. در این نوشته سعی می کنیم به این تغییرهای کوچک بپردازیم که می توان با آنها این نمونه های گرافیک آماده را تبدیل به گرافیک های عالی کرد. با ما همراه باشید.

به منظور رسیدن به خواسته شش مرحله از طراحی گرافیک سایت را بیان می کنیم و مرحله به مرحله هر یک را بررسی می نماییم. این شش مرحله فقط راهنمایی هایی به منظور طراحی گرافیک می باشند و نبایست آنها را به عنوان قانون نگاه کنید اینها هم قادر است با خلاقیت های خاصی بسط و توسعه پیدا کنند. این شش مرحله قانون نیستند بلکه راهنمایی و پیشنهادهایی به منظور بهتر شدن طراحی گرافیکی سایت شماست.

خصوصیت های ویژه طراحی گرافیکی اثرگذار

گرافیک هایی که به درستی و خوبی طراحی شده اند، یک شیوه علمی و مهارت معینی را به حالت سه خصوصیت عمده بازگو می نمایند که در هر طراحی گرافیکی استفاده می شود: شکل، زیبایی و توانایی تشخیص. هنگامی که یک سری جدید طراحی می گردد هر یک از این خصوصیت ها را دوباره در آنها سراغ بگیرید، از مرور کلی (شکل) آغاز کنید و بعد بخش به بخش تا (توانایی تشخیص) جلو بروید. حتی اگر یک گرافیک تک را طراحی می نمایید، این سه خصوصیت هنوز هم کاربردی می باشد.
تردید نکنید، بیشتر از ۳ خصوصیت، طراحی گرافیکی را اثرگذارتر می سازد، ولی سه خصوصیت که در اینجا بیان شده اند، نقطه های خوبی به منظور آغاز می باشند.

شکل

شکل چارچوب یک گرافیک و نحوه شکل گیری آن را بیان می نماید. شکل ها اساس هندسی_ دایره، مربع، و مثلث- به منظور طراحی گرافیکی، ظاهری محکم و استواری را می سازد. همانگونه که یک نفر طراحی را با کشیدن شکل های ساده به منظور بزرگ تر دیده شدن، آغاز می نماید و بعد دیتایل آن را ارزیابی می نماید، یک فرد هم احتمال دارد یک گرافیک را از شکل های ساده آغاز نماید و بعد جزئیاتی به آن اضافه کند- ولی جزئیات خیلیی به منظور مفهوم این گرافیک نیاز می باشد.

زیبایی

فاکتورهایی که در یک گرافیک و یا سری گرافیک ها به اشتراک می گذاریم، چیزی است که ما آن را “زیبایی هماهنگ” می نامیم. این فاکتورها چیزهایی مانند این موردها است: گوشه های گرد یا مربعی، سایز های مشخص گوشه ها(۲ پیکسل، ۴ پیکسل، و غیره)، سایز محدود هر خط (۲ پیکسل، ۴ پیکسل و غیره)، سبک و یا شیوه طراحی (ساده، خطی، خط پر رنگ، یا علامت)، سری رنگ ها و غیره. زیبایی هماهنگ یک سری گرافیک، مجموعه ای از فاکتورهای طراحی و/یا انتخاب هایی می باشد که شما در مدت زمان طراحی سایت گرافیک تکرار می نمایید تا از نظر دیداری منسجم تر مشاهده شوند.

توانایی تشخیص

توانایی تشخیص، نتیجه ماهیت یک گرافیک یا چیزی که گرافیک را خاص می کند است. یک گرافیک سرانجام بر پایه اینکه چقدر بازدید کننده منظور، ایده و یا عملکرد گرافیک را در می نماید، کار می نماید. توانایی شناخته شدن دربردارنده نشان دادن خصوصیت هایی می باشد که بازدیدکننده غالبا با آن ایده همراه می شوند، ولی قادر است همچنین فاکتورهایی را دربردارنده شود که خاص و دور از انتظار می باشند، نظیر شکل قلب به جای دماغ سگ. به خاطر داشته باشید که توانایی شناخته شدن، نه تنها به فهم هدف، ایده یا عملکرد شما اشاره دارد، بلکه به شناخت خاص بودن سری طراحی های شما هم مربوط می شود. زیبایی هماهنگ و توانایی شناخته شدن قادر است با هم رخ بدهد.

در ادامه به شش مرحله طراحی گرافیک، می پردازیم تا به روشنی این سه حوزه اصلی را بیشتر بفهمیم.

مرحله اول: همیشه با یک شبکه آغاز نمایید

برتری شبکه ها در سایز های گوناگون در مقاله های مجزایی به خوبی بررسی شده است. به منظور هدف ما، شبکه در اندازه های ۳۲ * ۳۲ پیکسلی مناسب است. شبکه، همینطور دربردارنده راهنمایی های می باشد که به منظور ایجاد شکل پایه و اساسی هر طراحی گرافیک کمک زیادی می نماید.

اینجا، ما یک شبکه ۳۲* ۳۲ پیکسلی با خط های ۲ پیکسلی مشاهده می کنیم.

بخش ۲ پیکسلی خارج شبکه، چیزی است که ما “NO-GO ZONE” می نامیم. از گذاشتن هر بخش از گرافیک در این فضا ها بپرهیزید، مگر اینکه مجبور باشید. هدف NO-GO ZONE این است که فضایی را اطراف گرافیک ایجاد کنیم.

بخشی از شکل یک گرافیک، شکل کلی و جهت یابی آن را معین می نماید. اگر شما یک خط دور کناره های خارجی یک گرافیک ترسیم کنید، شکل تبدیل به یک مربع، دایره، مثلث، مستطیل افقی، مستطیل عمودی یا مستطیل مورب می شود.

گرافیک های دایره ای شکل، در مرکز شبکه قرار دارند و غالبا به همه ۴ مرز بیرونی شبکه دست می یابد، البته بدون اینکه وارد NO-GO ZONE شود. دقت کنید که یک دلیل مشترک به منظور زیر پا گذاشتن قانون NO-GO ZONE این است که برخی فاکتورهای تمایل دارند تا بیرون از دایره ترسیم شوند تا طراحی را به صورت کامل عملیاتی نمایند.

گرافیک های مربعی شکل هم چنین در مرکز شبکه قرار می گیرند ولی در اکثر مواقع، فراتر از مرزهای بیرونی این شبکه کشیده نمی شود. به منظور پایدار نگه داشتن سایز دیداری این گرافیک ها بایست با گرافیک های دایره ای، مثلثی، مستطیلی، مربعی، و با خطوط موجود در وسط شبکه هم تراز شوند. هنگامی که با هر یک از خط ها هم تراز می شود، سایز دیداری هر گرافیک مشخص می شود و هنگامی که درباره کاربردی بودن کدام سایز بحث می شود، این امر خیلی مهمتر است. سه مربع متحدالمرکز، به صورت آبی کم رنگ، نارنجی و سبز کم رنگ آشکار می شود.

در مربع ۳۲ پیکسلی، شما احتمال دارد متوجه مستطیل افقی یا عمودی ۲۸ *۲۰ پیکسلی شوید. ما از این مستطیل ها به منظور گرافیک هایی استفاده می کنیم که در جهت یابی عمودی و افقی قرار دارند و سعی دارند که ابعاد هر گرافیک را جهت دار بسازند تا اینکه به ابعاد ۲۸ *۲۰ پیکسلی این مستطیل ها دست یابند.

گرافیک های مورب جهت دار با خطوط مناطق دایره ای شکل هم تراز شده اند، در شکل زیر نگاه کنید. توجه داشته باشید که نقاط خارجی که می بینیم، تقریبا با مرزهای دایره هم تراز شده اند. این با دقتا منطقه ای است که نیاز نیست که خیلی روی آن با دقت شوید.

به خاطر بسپارید که شما احتیاج ندارید که شبکه را دنبال کنید و هر مرتبه آن را با دقت اداره کنید. شبکه به منظور کمک به شما هست تا گرافیک را ثابت طراحی کنید، ولی اگر مجبور به انتخاب میان ایجاد گرافیک عالی و پیروی از قواعد هستید، قواعد را نادیده بگیرید.


با شکل های ساده هندسی آغاز کنید

طراحی های گرافیکی تان را با ترسیم شکل ها اصلی نظیر دایره، مستطیل و مثلث آغاز کنید. هنگامی که بایست به منظور مونیتور سایز کوچک، گرافیک هایی را طراحی کنید، تغییرهای جزئی در مرزهای آن که نتیجه طراحی کردن با دست می باشد، این گرافیک را به نظر کامل نشده و نامطلوب نشان می دهد. آغاز کردن با شکل ها پایه هندسی، مرزها را با دقت تر می کند و به شما امکان می دهد تا مقیاس نسبی از عناصر را در طراحی به سرعت تنظیم کنید.

به ترتیب: مرزها، خطوط، گوشه ها، منحنی ها و ابعاد

تا جایی که امکان دارد بدون اینکه طراحی را خیلی کسل کننده بسازید، گوشه ها، منحنی ها و زاویه ها بایست از نظر ریاضی با دقت محاسبه شوند. به عبارت دیگر، از عددها تبعیت کنید و هنگامی که بایست به جزئیات پرداخت، از آن ها دور نشوید. تناقض در این فاکتورهای قادر است کیفیت یک گرافیک را پایین بیاورد.

زاویه

در خیلیی اوقات، از زاویه ۴۵ درجه بهره بگیرید. زوایه ۴۵ درجه بدون حداقل اشتباه، لحاظ می شود، از این رو قطر این زاویه، نمونه ای است که به آسانی شناخته می شود و چشم انسان خیلی این مورد را می پسندد. اگر طراحی سایت فروشگاهی، شما را وادار به زیر پا گذاشتن قواعد می نماید، این کار را در نصف سایز زاویه ( ۵/۲۲ درجه یا ۲۵/۱۱ درجه و غیره) و یا ۱۵ درجه انجام دهید. هر موقعیتی متفاوت می باشد، از این رو در هر موقعیتی تصمیم خاصی اتخاذ کنید. برتری بهره گیری از نیم زاویه ۴۵ درجه این است که خطا را پایین می آوردو متناسب است.

منحنی ها

یکی از ناحیه های قابل توجه که قادر است بر کیفیت یک گرافیک تاثیر بگذارد و قادر است به معنای تفاوت ما بین یک شخص حرفه ای و تازه کار باشد، دقت به منحنی و انحناها است. در حالی که چشم انسان قادر است تفاوت های محسوس را به خوبی تشخیص دهد، تنظیم کردن دستی گرافیک ها قادر نیست همواره به رده بالایی از کیفیت دست یابد. به جای اینکه این کار را با دست انجام دهید، به ابزارها و نرم افزارهای تنظیم شکل و عددها مراجعه کنید تا انحناها را تا جایی که می شود درست ترسیم نمایید. هنگامی که شما می خواهید به صورت دستی این انحناها را ترسیم کنید، از برنامه ADOBE IIIUSTRSTOR و کلید اصلاح تصویر را انتخاب کنید یا حتی بهتر از این موردها، از VECTORSCRIBE وINKSCRIBE کمک بگیریدتا کنترل زیادی روی منحنی ها داشته باشید.

خط هایی که بوسیله دست کشیده شود، انحناهای نامنظمی را ایجاد می کندکه کیفیت طراحی را پایین می آورد.

این انحناهای خیلی با دقت به جای کشیده شدن با دست، به وسیله ابزارهای موجود در برنامه IIIUSTRATOR تولید شده است.

گوشه ها

گوشه های گرد متداول، ۲ پیکسل است. در گرافیک ۳۲ * ۳۲ پیکسلی، یک شعاع ۲ پیکسلی به سایز کافی به منظور گرد نشان شدن کفایت می کند، ولی خیلی این گوشه ها را قابل لمس و نرمال نمی کند، تا جایی که ماهیت طراحی را تغییر می دهد. اندازه و سایز پیکسلی که شما برگزیده اید، وابسته به ماهیتی است که تمایل دارید به طراحی بدهید. شما از گوشه های گردی بهره می گیرید که در جهت زیبا دیده شدن کلی گرافیک خیلی خوب می باشند.

آغاز کردن طراحی گرافیک با شکل های هندسی، بیان می نماید که چگونه ابزارهای طراحی، با داشتن دیتایل پراهمیت نظیر گوشه های گرد، طراحی گرافیک را سئو می کند.

وزن و سایز خط ها

هنگامی که بایست سایز خطوط را معلوم کرد، دو مورد مناسب تر می باشد، اما ۳ مورد گاهی اوقات لازم تر است. هدف این است که سلسله مراتب دیداری و ظاهری را بدون بهره گیری بیش از اندازه از تنوع های موجود، آماده کنیم. بیشتر از سه مورد و یا یک سری قادر است درک و فهم از گرافیک را از بین ببرد. برتری ۲ و ۴ پیکسلی سایز خط ها این است که مضربی از ۲ می باشند. در بسیاری اوقات، از خط های خیلی باریک خودداری کنید. مگر اینکه شما از روی عمد گرافیک های با سبک خطی تولید کنید، در این صورت است که می توانید به جای خط ، روی نور و سایه در جهت معین نمودن شکل گرافیک بهره بگیرید.

از عناصر ثابت طراحی سایت گرافیک بهره بگیرید

در بسیاری از موقعیت ها، حتی اگر بخش های اصلی یک سری گرافیک تغییر کند- مثلا، سبک و نوع طراحی_ فاکتورهایی که زیبایی گرافیک را ایجاد می کنند، قادر است در آن ها باز دیده شوند.

از جزئیات و کمی از تزئینات بهره بگیرید

گرافیک ها بایست سریع با یک هدف، ایده و یا کاربرد هماهنگ شوند. جزئیات اندک خیلی، پیچیدگی را باعث می شوند، که قادر است یک گرافیک را علی الخصوص در سایزهای کوچک تر کمتر قابل شناسایی نماید. رده جزئیاتی که در یک گرافیک تکی یا یک سری از گرافیک ها به کار می گیرید، قسمت پراهمیتی از زیبایی و توانایی تشخیص بودن آن را شکل می دهد. یک قاعده مناسب برای معین نمودن رده خوبی از جزئیات در یک گرافیک یا سری گرافیک ها، کمترین جزئیات مورد نیاز در جهت شفاف سازی هدف آن می باشد.

خاص طراحی کنید

تعداد طراحان با استعداد سایتی که گرافیک های با کیفیت طراحی سایت یا فروشگاه ساز می کنند، هر روز بیشتر می شود. اما بیشتر آنها از ترندها و سبک های طراحان معروف کمک می گیرند. به عنوان شخص حرفه ای خلاق، ما بایست از منظر بیرونی به قضیه نگاه کنیم از جمله ساختاری، تایپوگرافی، طراحی صنعتی، روانشناسی، طبیعت و یا هر عرصه دیگر تا قادر باشیم الهام های خاصی را دریافت کنیم و طراحی های خاصی و منحصر به فردی را بسازیم.
این مرحله های ساده بایست به منظور آغاز طراحی سایت لحاظ نه به عنوان ارزیابی پایانی. مناسب ترین شیوه برای یک طراح سایت گرافیک حرفه ای شدن این است که تا جایی که می توانید به مراجع دیداری مراجعه کنید، گستره نمونه ها و انتخاب ها را مشاهده کنید، به طور مرتب طراحی کنید (یک دفتر طراحی همیشه همراه خود داشته باشید)، و بارها و بارها و بارها تمرین نمایید.

اصل های گفته شده در بالا، مهارت های فنی می باشند؛ هر کس قادر است بیاموزد و با تمرین در آن ها ماهر شود. به خاطر بسپارید که گرافیک های خودتان را بهتر از دفعه پیش طراحی نمایید، از شمای کلی (شکل) آغاز کنید و وارد دیتایل شوید (توانایی شناسایی). گرافیک طراحی سایت خودتان را به وسیله نمونه هایی که در این نوشته بیان کردیم ثابت کنید ( زیبایی هماهنگ). هنگامی که در این زمینه استاد شدید، شما می توانید انرژی تان را روی اینکه گرافیک چگونه به درستی خاص و پایدار ظاهر می شود، متمرکز نمایید. برای مطالعه بیشتر مطلب طراحی سایت ساده: با ساده ترین امکانات بهترین چیزها را خلق کنید را هم بخوانید.

آدرس بازتاب: http://www.webcando.ir/blog/320-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa.html/trackback

ارسال دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *