۱۱ بهمن, ۱۳۹۵

پیشنهادهایی برای نوشتن مطالب هماهنگ با طراحی سایت

با روش هایی ساده مطالب را با طراحی سایت خود سازگار کنیم

هنگامی که موضوع طراحی سایت ها به میان می آید، برخی زمانها مشکلاتی پیش می آید: ایجاد طراحی سایت بدون داشتن فهمی از محتوای و مطالب طراحی سایت. نخستین گام برای ایجاد یک کار طراحی سایت، خواندن محتوای آن است. بعد بایست به طراحی و نحوه هماهنگی دادن مطالب با طراحی سایت، فکر نمایید.

آیا مطالب بایست با طراحی سایت سازگاری داشته باشد؟ آیا طراحان طراحی سایت قادرند به نوشتن مطالب طراحی سایت یاری برسانند؟ جواب مثبت است.

۱٫طراحی محتوای طراحی سایت

طراحی سایت و محتوای سایت با هم بر روی سایت اثر می گذارند و هر یک به تنهایی کاری عبث و اضافه هستند. با کمال تاسف، در بسیاری از کار های طراحی سایت فروشگاهی مشاهده شده است که این هماهنگی میان مطلب و مولفه های دیداری طراحی سایت، نیستند.

مشکلاتی که چندین و چندین بار در آنها گیر می کنیم، دربردارنده نمونه های ذیل است:

نبود هماهنگی مطلب با هدف نمونه های دیداری در طراحی سایت
نشانه گذاری ها، تلفظ و قواعد دستوری ضعیف مطالب
روش ها دارای کنتراست کم
شلوغ شدن طراحی سایت با مطالبی گوناگون
گذاشتن مطالب بسیار در فضای کم طراحی سایت
نبود سلسله مراتب و قابل خواندن بودن مطلب و واژه ها
از یاد بردن مخاطبان نمونه نظر مطلب طراحی سایت
و سایر موارد.

راهکار همه این مسئله ها، ایجاد مطلب و برنامه نویسی طراحی است که با هم هماهنگی داشته باشند. طراحی سایت بدون محتوا میسر نیست و محتوای سایت هم بدون وجود طراحی سایت، امکان پذیر نیست. این نمونه، برای طراحان طراحی سایت امری ضروزی می شود تا قواعد اساسی نوشتن مطلب و واژه ها را فرا بگیرند.

طراحان طراحی سایت بایست در خواندن و نوشتن مطلب برای هر کار طراحی سایتی که روی آن کار می کنند، مهارت به دست آورند. طراحان طراحی سایت بایست هنگامی که با مشکلات گفته شده روبرو می شوند، قادر باشند به حد کافی مهارت در عرضه تغییرات بهتر در مطلب و برنامه طراحی سایت ایجاد نمایند.

۲٫بایست هدف و وضعیت طراحی سایت را درک نمایید

شما می دانید که نخستین امری که در طراحی سایت احتیاج دارید، خواندن مطلب است. مطالب طراحی سایت به چه نحوی با شما ارتباط برقرار می کنند؟ وضعیت نوشته های طراحی سایت به چه صورتی است؟ آیا ثابت، روشن و برای خواندن راحت هستند؟

بایست مطلع باشید که مطلب و مولفه های طراحی سایت به چه نحوی به نظر می آید. این قضیه احتمال دارد به صورت حرفها و یا نیروی مولفه های دیداری مرتبط باشد.

نمونه که در طراحی سایت ها بسیار مسئله دار است آن است که مطلب طراحی سایت دارای هدف و وضعیت شایسته ای با طراحی سایت ندارد. در این جا است که شما احتیاج به مشاوره دارید.

پرسش هایی راجع به هدف و وضعیت مطلب طراحی سایت بپرسید- جالب، جدی، روشن و غیره- و از راهکارهای طراحی، برای ایجاد آن بهره بگیرید.

مطمئن شوید که شما مخاطبان سایت تان را به خوبی می شناسید و درک می نمایید و به این صورت، طراحی و مطلب طراحی سایت را هماهنگ با آن ها ایجاد می کنید.

در طول روند طراحی سایت، به مجدد نوشتن مطالب فکر نمایید تا روابط عاطفی میان مطلب و مخاطب ایجاد نمایید.

با هدف فکر نمایید. هدف کلی طراحی سایت شما چه می باشد؟ مطمئن شوید که آنچه نوشته اید و نمونه های دیداری موجود در طراحی سایت، خواننده و مخاطب طراحی سایت را به فعالیت در طراحی سایت مشتاق کنید.

هنگامی که برای مطلب وضعیت و هدفی لحاظ می کنید، قواعد اساسی را به خاطر داشته باشید. مطلب بایست، کاملا ساده شده و امروزی، روشن و با بهره گیری از واژه های ساده نوشته شود. وقتی این قضیه وارد طراحی سایت های نوشتاری می شود، بایست واژه ها قابلیت خواندن بالایی داشته باشند.

Driving Down the Road. Road to the Sun. Modern Car Driving.

۳٫مطالبی از طراحی سایت که بایست روی آنها فوکوس داشته باشید

هر طراحی سایت دارای ۳ قسمت عمده مطلب است- تیترها و ذیل فصل ها، مطلب عمده و دعوت به مشارکت ها.

تیترها و ذیل فصل ها در مطالب طراحی سایت

تیترها و ذیل فصل ها، قسمت های مهمی در مطالب طراحی سایت هستند. آن ها مطالب بسیار عمده ای هستند که مخاطب طراحی سایت را به سایر نوشته ها هدایت می نمایند.
هنگامی که واژه های بزرگی را می نویسید، به آن ها نظیر یک پیوندی میان مطلب و طراحی سایت نگاه کنید. این واژه ها و انتخاب هایی که در طراحی سایت صورت می پذیرد (دربردارنده ی، تایپوگرافی و رنگ) قادر است معنی واژه ها محتوای طراحی سایت را پربارتر نماید.

از خود پرسشهای ذیل را بپرسید تا از بهتر بودن مطالب طراحی سایت خود مطمئن شوید:

مخاطب طراحی سایت شما چه افرادی هستند و مخاطب مطالب طراحی سایت شما از کدام گروه اشخاص هستند؟
واژه های طراحی سایت شما چه پیام های حسی را به مخاطب انتقال می دهند؟
آیا مطلب طراحی سایت شما سبب مشتاق شدن مخاطبان می شود و آن ها را به خودش جذب می نماید؟ آیا مخاطب به خواندن ادامه مطلب شما اشتیاق نشان می دهد؟
آیا مطالب طراحی سایت، مخاطب را به مرحله بعدی در طراحی سایت سوق می نماید؟

هدف عمده طراحی سایت

در بسیاری از کار های طراحی سایت، محتوای عمده طراحی سایت بایست نشان دهنده هدف شما و نام تجاری شما باشد. بسیاری ضرورت دارد که درک صحیحی از هدف طراحی سایت داشته باشید تا به گونه ای طراحی سایت را طراحی نمایید که بسیار خوب به نظر برسد و مطالب حمایت کننده هدف طراحی سایت شوند.

چیزی که در بسیاری از زمانها نادیده لحاظ می شوند، نوشتن ذیل مطالبی است که به درک هر چه بیشتر محتوای طراحی سایت شما یاری می رسانند. این نمونه وه ویژه در طراحی سایت و نرم افزار ها سودمند است. مطلب کوچکی که در دکمه ها، جهت یابی ها، منوها و سایر قسمت های طراحی سایت هویدا می شود، قادر است سبب موفق شدن و یا شکست در طراحی سایت گردد. این مطالب کوچک بایست به دقت نگاشته شوند. این طور مطالب بایست نظیر عبارت ها باشند و با کل طراحی سایت سازگاری ایجاد کنند.

دعوت به مشارکت در طراحی سایت

دعوت به مشارکت در کار طراحی سایت، در برنامه ریزی شما قرار داشته باشد. هر قسمت از نمونه های بازاریابی، طراحی سایت ها، تجارت کارت ها، فروشگاه ساز و یا سایر نمونه های و مولفه های در طراحی سایت بایست مخاطب طراحی سایت را مشتاق به ادامه مشارکت نمایند.

دعوت به مشارکت معمولا قسمتی از این مطالب هستند. هنگامی که برای مطالب طراحی سایت برنامه ریزی می نمایید و قصد دارید دعوت به مشارکت نمایید، بسیاری پراهمیت است تا این طور مطالب را به صورت روشن و قابل فهم آمادع نمایید:

به یک گونه فونت ساده با سایز خوب با طراحی سایت خود فکر نمایید.
عملکردها را کوتاه کنید، نظیر “اینجا کلیک نمایید” یا “امروز تماس بگیرید”.
آیا مطالب، مخاطب طراحی سایت را به فعالیت در طراحی سایت دعوت می کنند؟

۴٫مطلب طراحی سایت را قابل خواندن بنویسید

به عنوان یک طراح طراحی سایت، هدف عمده شما در ایجاد مطالب طراحی سایت بایست قابل خواندن آن ها باشد. مولفه های دیداری را به گونه ای با واژه ها طراحی سایت هماهنگ کنید که برای خواندن و فهمیدن قابل خواندن باشند.

برای این که این کار را اجرا کنید، بایست به مثل یک ناشر عمل کنید. همانگونه که مطالب را در طراحی سایت می گذارید، به آن ها نگاه نمایید. آیا دارای اشتباههای گرامری و املایی هستند؟ آیا فاصله گذاری های بهتری ندارد؟ بعد آن ها را یافته و برطرف نمایید. اگر لازم است مطلب را مجدد بنویسید.

به خاطر داشته باشید که مطلب طراحی سایت را قابل خواندن بنویسید. این قضیه دربردارنده تغییراتی در مطلب و قالب بندی ها است:

کنتراست در این زمینه، به شما بسیار کمک می نماید. این نمونه های دربردارنده سایز، رنگ و تایپوگرافی ها است. روی واژه ها ویژه و عبارت های بخصوص تاکید داشته باشید که مولفه های کلیدی در انتقال پیام طراحی سایت هستند.

از فونت های آشنا و خوانایی استفاده نمایید. SANSERIF در اکثر کار های طراحی سایت عمل می نماید. سایز و وزن استاندارد فونت ها همیشه برای خواندن ساده تر از نوع باریک و ضخیم این فونت ها است.

همیشه مجبور به مجدد نوشتن مطالب نیستید. گاهی با اضافه کردن پاراگراف ها و یا گذاشتن مطالب در جعبه ها می توانید تغییرات اثرگذاری را به وجود آورید.

از واژه های انگیزه دهنده استفاده نمایید و توجه داشته باشید که بایست با مولفه های دیداری طراحی سایت سازگاری داشته باشند. با وب کندو به روز باشید.

آدرس بازتاب: http://www.webcando.ir/blog/339-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af.html/trackback

ارسال دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *