۱۱ بهمن, ۱۳۹۵

الگوسازی در طراحی سایت

نحوه ساخت مدلینگ طراحی سایت را یاد بگیرید

شما هر روز که از خواب برمی خیزید و تا شب که به خواب می روید، پیرامون خود هزاران الگو مشاهده می کنید که احساس نظم و آرامش را به شما تلقین می نماید. مدلینگ در طراحی سایت هم به این صورت عمل می نمایند. این مدلینگ قادرند سبب نظم در کار طراحی سایت گردند و احساس آرامش را به طراحی سایت بدهند.

الگو ها به مخاطبان یاری می رسانند تا به زیبایی در طراحی سایت به جستجو بپردازند و مولفه های طراحی سایت را به ترتیب مشاهده نمایند. مدلینگ به مخاطبان سایت گوشزد می نمایند که چگونه با طراحی سایت ارتباط برقرار نمایند. طراحان طراحی سایت به شیوه های گوناگونی قادرند این مدلینگ را ایجاد نمایند- با پشت سر، مولفه های طراحی سایت، رنگ، واژه ها، پنل ها یا با آمیزه ای از این مولفه ها.

به چه چیزی الگو می گویند؟

الگو در طراحی سایت می تواند دربردارنده هر چیزی باشد، نظیر واژه ها، رنگ ها و شکل ها. الگو در مکان هایی از طراحی سایت قرار دارد که می توانید تبادل داده ها و نظم را در طراحی سایت مشاهده نمایید. در صورتی که خیلی از اشخاص این مدلینگ را با مرتب بودن و تقارن مولفه های طراحی سایت اشتباه می گیرند، ولی همواره در این نمونه های استفاده نمی شود. برخی زمانها مدلینگ برعکس این قضیه هم پیش می روند، برخی زمانها بی نظمی به نوبه خود می تواند یک الگو به حساب آید.

مدلینگ به چندین شیوه قابل تشخیص هستند. مدلینگ عادی به شکل مارپیچی، موجی، شکاف دار و چرخشی هستند. این مدلینگ برای سازگاری مولفه های دیداری در طراحی سایت به کار می روند.

هنگامی که راجع به طراحی سایت ها حرف می زنیم، یکی از نمونه هایی که مطرح می شود، پشت سر است. مدلینگ کوچک و یک رنگ، راه های موردپسندی هستند تا به این محیط ها در طراحی سایت، معنی بیشتری دهیم. برخی طراحان طراحی سایت از پشت سر ها با مدلینگ شاخص تر و بزرگ تر استفاده می نمایند.

روش های متداول برای ایجاد مدلینگ جذاب در پشت سر طراحی سایت

ساده بودن: مدلینگ پشت سر ساده، خیلی اثرگذار هستند و بدون اینکه مخاطب سایت متوجه شود، معنی بیشتر به طراحی سایت می دهند. مناسب ترین پشت سر ها در پشت یک طرح هست، و تنها یک قسمت از طراحی سایت را شاخص و پراهمیت نشان می دهند.

لوگو: برای خیلی از نام های تجاری، لوگوهای کوچک و تکراری، یک الگو متداول برای پشت سر هستند. این نمونه قادر است مفهوم نام تجاری را بیشتر به مخاطب طراحی سایت انتقال دهد.

رنگ های منفعل: رنگ، یکی از مولفه های متداول در پشت سر طراحی است. رنگ های منفعل در این قسمت از طراحی سایت بیشتر کارآیی دارد. از جایی که ترندهای روز از رنگ های سایه دار و محو شده برای پشت سر طراحی سایت استفاده می نمایند، رنگ و شکل در پشت سر طراحی سایت بایست به حالت یکنواخت و منفعل قرار بگیرند، یعنی جایی که مولفه های طراحی سایت و رنگ ها با یکدیگر آمیخته شده اند.

تقارن: الگوی پشت سر معمولا دربردارنده شکل های متقارن می شوند. مدلینگ هم قادرند تغییر پیدا کنند و یا برعکس شوند تا به طراحی سایت، زیبایی خاصی را ندهند.

تکرار: تکرار مولفه های طراحی سایت در مدلینگ پشت سر، خیلی شیوه موردپسندی هستند. این روش ساده می تواند به طراحی ، معنی ویژه ای بدهد.

دسته بندی نمودن مولفه های طراحی سایت

شکل ها ساده مولفه های طراحی ، اغلب در یک خط و یک ترتیب قرار می گیرند. در صورتی که الویت گزینش برای دسته بندی مولفه های طراحی برای مدلینگ، دسته بندی آن ها در شکل ها و سایز های همانند است، اما همواره این امر لازم نیست.

که شکل ها قادرند به شیوه های گوناگونی دسته بندی شوند:

شکل های شبیه به هم
شکل های شبیه به هم در سایز های همانند
شکل های متقارن
شکل های مرتبط
شکل های با تعداد شبیه به هم نقطه ها و خط ها

با تکرار رنگ ها

الگو ها قادرند در یک پس زمینه رنگی در طراحی سایت هم به کار روند. این نمونه دربردارنده مولفه هایی از رنگ های شبیه به هم هستند. مدلینگ رنگی برای راهنمایی مخاطبان سایت به کار می رود. در طراحی سایت ها، برای همه مولفه های قابل کلیک متداول است که فقط از یک رنگ جداگانه استفاده کنیم. این نمونه یک الگوی زیبا است که برای راهنمایی نحوه کار مخاطبان سایت ایجاد شده است.
از رنگ ها برای ایجاد مدلینگ به این ترتیب استفاده نمایید:
ایجاد ارتباط بین مولفه های طراحی
آموزش نحوه کار طراحی سایت به مخاطبان طراحی سایت
ایجاد یک حالت دیداری برای طراحی سایت
افزودن الگو در طراحی سایت در جایی که نمونه های دیگری نیست
جذب مخاطبان سایت از یک مولفه به مولفه دیگر در طراحی سایت

با تکرار واژه ها

از واژه ها به شیوه های زیر برای ایجاد مدلینگ استفاده نمایید:
واژه ها و عبارت های تکراری
تاکید بر واژه هایی که دارای جلوه هایی شبیه به هم هستند
واژه ها و عکس هایی که معنی همانندی دارند
واژه های گوناگون که دارای معنی شبیه به هم هستند
واژه های با کارآیی شبیه به هم، نظیر کوتاه و بلند

با پنل های شبیه به هم

ترندهای طراحی نظیر طراحی سایت کادری و یا طراحی سایت های اسکرولی از پنل ها برای ایجاد الگو در طراحی خود استفاده می برند. از دسته ای از کادرها تا طراحی به سبک طراحی سایت PINTEREST و صفحه طراحی سایت های اسکرولی، دسته هایی از پنل ها هستند که برای مخاطبن سایت نظیر یک الگو است و این پنل ها فرق ها و ارتباطهایی را بین مولفه های طراحی سایت ایجاد می نمایند و به مخاطبان سایت مجال می دهد تا تغییر در داده ها و مطالب سایتی که در مقابلشان است را مشاهده نمایند.

این پنل ها قادرند در هر سایز و شکلی باشند و هم قادرند به صورت عمودی و یا افقی و یا در رنگ های گوناگون به کار روند. طراحی سایت THE 10 PAST TEN در گذاشتن پنل ها با رنگ ها گوناگون برای کالاهای سایت، مناسب ترین مثال در این زمینه است، پس مخاطبان قادرند به آسانی ایده یک مولفه را از مولفه دیگر تشخیص دهند.

از پنل ها برای نمونه های زیر می توانید، استفاده نمایید:

ارتباط بین مولفه های طراحی سایت و فروشگاه ساز
تنظیم عکس ها در کنار هم در صفحه طراحی سایت
گذاشتن یک سری داده ها به طور مرتب
ایجاد نظم و ترتیب با استفاده از عکس های گوناگون
بیان یک داستان دیداری

با وب کندو به روز باشید.

آدرس بازتاب: http://www.webcando.ir/blog/348-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa.html/trackback

ارسال دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *