۱۲ بهمن, ۱۳۹۵

آزمایش طراحی سایت به وسیله خودتان

یک گفته همیشگی و قدیمی در طراحی تجربه کاربری هست که شما نبایست طراحی سایت های خود را آزمایش نمایید. آیا این قضیه درست است؟ در واقع، طراحان تجربه کاربری همواره طراحی سایت های خود را آزمایش می نمایند. معمولا، به این خاطر است که آن ها تنها اشخاص حرفه ای در دسترس در موضوع تجربه کاربری هستند که می توانند طراحی ها را آزمایش نمایند. اگر آن ها این کار را اجرا نکنند، در واقع آزمایشی انجام نمی شود. خطای بزرگی است که طراحی های خود را آزمایش نمایید، ولی اجرای این نوع آزمایش ها بهتر از این است که طراحی سایت را تحت هیچ آرمایشی نگذاریم؟

آزمایش طراحی سایت

به چه دلیلی نبایست طراحی سایت خود را آزمایش نماید

نخست، به دلایل عمده ای توجه کنید که افراد به چه دلیلی آزمایش طراحی سایت به وسیله خودتان را بهتر نمی دانند:

شما نمی توانید راجع به طراحی سایت های خود دارای هدف معینی باشید

ازمایش طراحی سایت به وسیله خودتان موضوع در جه اول راجع به آزمایش طراحی سایت به وسیله خودتان این است که شما روی راهکار های طراحی وب سایت خود خیلی سرمایه گذاری و وقت صرف نموده اید و نمی توانید به طور صحیحی در این آزمایش طراحی، هدف داشته باشید. حتی اگر کوشش کنید تا در این آزمایش طراحی سایت بی طرف باشید، خیلی دشوار است تا از نقاط عطف موجود در طراحی سایت بگذریم که قادر است بر زبان، بدن، پرسش هایی که می کنید، و پرسش هایی که نمی کنید اثر گذار باشد. نقاط عطف قادر است در تجریه و تحلیل ها و تفاسیر نتیجه های تان در آزمایش طراحی سایت اثر بگذارد. به ویژه هنگامی که جواب ها به مشکل و یا راهکار آشکار و معینی اشاره نمی کنند، شما آگاهانه و یا غیر آگاهانه احتمال دارد جواب ها را تفسیر نمایید و باورها و اهداف خود را به اثبات برسانید و جواب هایی که تصمیم های طراحی سایت تان را حمایت نمی کنند را حذف کنید.

شما به طراحی سایت و روند آن خیلی نزدیک هستید

به منزله یک طراح تجربه کاربری، شما طراحی سایت خود را بهتر از هر فرد دیگری می شناسید. شما از همه الزامات، تصمیم ها، محدودیت های راهبردی و همه مولفه های مربوط به طراحی سایت خبر دارید. در نتیجه، شما طراحی سایت را از شرکت کنندگان به ویژه در وهله اول متفاوت تر مشاهده می کنید. دانسته های شما قادر است نگاه کردن به طراحی سایت را از دید یک مخاطب سایت دشوارتر کند.

شما احتمال دارد تحت فشار باشید و به همین دلیل مشکلی را که در طراحی سایت تان است را پیدا نکنید

طبیعی است و انتظار می رود که شما مشکلات کاربردی بودن طراحی سایت را پیدا کنید و این مسائل به ناتوانی طراح طراحی سایت بر نمی گردد.

با کمال تاسف، هیچ سازمانی این نگرش را برای آزمایش طراحی سایت نمی پذیرد. هنگامی که در یک سازمان در آزمایش طراحی سایت، مشکلات بزرگ و کوچک مشاهده می شود، به ناتوانی و غیر فنی بودن طراح طراحی سایت آن اشاره می شود. در چنین فضای مبهمی، طراحان طراحی سایتی که طراحی سایت های خود را آزمایش می نمایند، همه سعی خود را می نمایند تا مشکلی در این طراحی سایت پیدا نکنند. این مورد به ویژه زمانی لازم است که اولویت بررسی های آزمایش طراحی سایت بعد از روند پایانی طراحی شروع می شود، به این خاطر که دیر پیدا کردن مشکلات جزئی سبب می شود تا در کار نهایی طراحی سایت مشکلات بزرگ تری ایجاد شود.

سایر اشخاص احتمال دارد منافع دیگری را دنبال کنند

حتی اگر یک سازمان دارای نگرش مثبت راجع به آزمایش طراحی سایت باشد و طراح طراحی سایت هم همه تلاش خود را برای بی طرف بودن در آزمایش طراحی سایت اجرا کند، اشخاص دیگر احتمال دارد هنوز هم منافع مغایر با طراح سایت را بیابند. آن ها به این ترتیب با یافته ها و پیشنهاد های شما در آزمایش طراحی سایت مخالف خواهند بود.

شما احتمال دارد برای طراحی سایت و آزمایش طراحی زمان کافی نداشته باشید

احتمالا وجود یک فرد که هم طراحی سایت را اجرا کند و هم طراحی آن را آزمایش نماید، سبب صرفه جویی در هزینه های یک سازمان گردد، ولی زحمت های بسیاری برای این فرد به همراه دارد. معمولا یک طراح طراحی سایت برای طراحی سایت و ایجاد نمونه سازی از آن برای آزمایش طراحی، به کار گیری شرکت کنندگان، اجرای جلسه های طراحی سایت و تجریه و تحلیل داده ها زمان کافی در اختیار ندارد. تقسیم وظیفه ها بین طراحی و آزمایش آن میان دو نفر، آن ها را قادر می سازد تا به طور هم زمان این وظیفه ها را اجرا کنند. این نمونه خیلی اثرگذار است و به شما فرصت می دهد تا آزمایش کاربردی بودن طراحی سایت خود را به خوبی و با سرعت آزمایش نمایید.

شرکت کنندگان احتمال دارد احساس خوبی از ارائه عکس العمل های صادقانه نداشته باشند

شرکت کنندگان معمولا از ارائه نقدها و عکس العمل های منفی به طور مستقیم به کسی که این طراحی سایت را ایجاد کرده است، احساس خوبی ندارند. در عوض، آن ها سعی می نمایند مودب باشند و به آسانی و با آرامش نقدهای خود را بگویند. هر زمان من طراحی را آزمایش می نمایم که خود ایجاد نکرده ام، می توانم به جرات بیان کنم، “من این طراحی را خودم ایجاد نکرده ام. من از اشخاص دیگر می خواهم تا عکس العمل های خود را بیان کنند. از این رو، اگر آن ها از طراحی نقد کنند، من احساس بدی ندارم.” شرکت کنندگان با شنیدن این عبارت خنده ای می زنند و احساس راحتی می نمایند تا بتوانند نظرات صادقانه شان را ارائه دهند. اما من یک طراح طراحی سایت هستم، در آزمایش طراحی خودم، نمی توانم صادقانه این جمله را بگویم.

به چه دلیلی بایست طراحی سایت تان را خودتان آزمایش نمایید

علی رغم این دلیل های قوی برای ازمایش طراحی سایت به وسیله خودتان، برتری های دیگری در آزمایش طراحی سایت خودتان هست. حالا، این برتری ها را بررسی می کنیم.

شما از طراحی سایت بیشتر از هر فرد دیگری شناخت دارید

به منزله یک طراح طراحی سایت، هیچ فردی به بهتر از شما طراحی سایت را نمی شناسد. اگر شما صاحب طراحی سایت هستید و یا بررسی های کاربری را اجرا می کنید، شما فردی هستید که آشنایی بیشتری با تجارت و الزامات مخاطبان آن دارید. شما از همه تصمیمات طراحی سایت، پرسش های، اهداف، و دیگر موردهای اطلاع دارید. از این رو شما منطقی و معقول ترین فردی هستید که قادر است آزمایش طراحی سایت را اجرا کند، از این رو شما می توانید مطمئن شوید که آزمایش طراحی سایت روی جواب گویی به پراهمیت ترین پرسش های فوکوس می نماید.

شما نمونه سازی طراحی سایت را بهتر از هر فرد دیگری می شناسید

به منزله فردی که نمونه سازی طراحی سایت را اجرا می کند، شما می دانید که کدام لینک ها، دکمه ها و مولفه های ارتباطی دیگر فعال هستند و کدام یک غیر فعال هستند. شما در آزمایش طراحی سایت می دانید که بن بست ها و مشکلات و موردهای غیر عادی در کدام مکان ها حضور دارد و از این رو می دانید که چگونه شرکت کنندگان را به سمت این موردهای هدایت و نظارت نمایید. شما می توانید به شرکت کنندگان شرح دهید که هر عامل در نمونه سازی طراحی سایت و فروشگاه ساز به چه ترتیب کار می کند. اگر شما احتیاج دارید تا با نمونه سازی مشکل طراحی سایت را برطرف نمایید، به سرعت می توانید میان جلسات طراحی آن را برطرف نمایید.

شما به طور مستقیم نتیجه هایی که می خواهید را در آزمایش طراحی سایت به دست می آورید

طراح تجربه کاربری فردی است که برای او درک جواب های آزمایش طراحی سایت خیلی مهم است. طراح طراحی سایت به سادگی قادر است آزمایش طراحی سایت را نظارت نماید. در هر صورت، مجهز نمودن آزمایش طراحی سایت احتیاج به توجه به ارتباطات با شرکت کنندگان هم دارد. افزون بر این، این نمونه سبب می شود تا پرسش های مربوط و پراهمیتی نیز پرسیده شود. با درک عمیق جواب ها، شما قادر خواهید بود تا تصمیم مناسبی راجع به تغییر مولفه ها در طراحی سایت اتخاذ کنید.

شما تنها فرد دارای شرایط برای آزمایش طراحی سایت هستید

برخی افراد در طراحی نمودن و آزمایش آن خیلی ماهرند و از هر دو قضیه خیلی لذت می برند. هنگامی که طراحی سایت را ایجاد می کنید و بررسی های کاربری را راه می اندازید، خیلی دشوار است تا فرد دیگری بخواهد آزمایش این طراحی سایت را بر عهده بگیرد. شما خیلی روی طراحی سایت دقت دارید، از این رو مناسب ترین فردی هستید که نسبت به آزمایش طراحی سایت آگاه و با انگیزه هستید.

آزمایش طراحی سایت به وسیله خودتان بهتر از این است که هیچ آزمایشی نکنید

حتی اگر احساس می نمایید که اشخاص گوناگونی بایست طراحی سایت تان را آزمایش کنند، همواره این قضیه امکان پذیر نیست. هنگامی که یک شرکت دارای اشخاص حرفه ای در زمینه آزمایش طراحی سایت نیست، جایگزین متداول این است که طراح طراحی سایت دیگری این تست را اجرا کند- یک طراح طراحی سایت که روی کار طراحی کار نکرده باشد. اما برای گروه های طراحی سایت که خیلی مشغول هستند، احتمالا این مورد هم امکان پذیر نباشد. وقتی هیچ فردی در پیرامون تان نیست تا آزمایش طراحی سایت را اجرا کند، برای طراحان تجربه کاربری خیلی بهتر است تا خودشان این طراحی سایت ها را آزمایش نمایند و این نمونه خیلی بهتر است تا اینکه از مرحله آزمایش یک طراحی سایت عبور کنیم.

پیشنهاد هایی برای آزمایش طراحی سایت

تفاوتی ندارد که شما می خواهید که یک طراح تجربه کاربری، طراحی سایت را آزمایش نماید یا نه، در هر صورت راه هایی هست تا در این شرایط بهرتین کار را بکنید.

هنگامی که خودتان آزمایش طراحی سایت را اجرا می کنید

هنگامی که بایست خودتان آزمایش طراحی سایت را اجرا کنید، پیشنهاد هایی هست که بایست برای پیشگیری از بروز مشکل مراعات نمایید:

به مشتریان و یا گروه طراحی سایت تان یادآوری نمایید که آزمایش طراحی سایت نظیر یک روند یادگیری است. هدف این است تا مشکلاتی را پیدا کنیم و پرسش هایی راجع به طراحی را جواب دهیم. برای پیشگیری از سوء تفاهم هایی نظیر “آزمایش طراحی سایت، ارزیابی مهارت های یک طراح طراحی سایت است”، این نگرش مثبت را تشویق نمایید.

دست کم دو رده از آزمایش طراحی سایت را اجرا کنید. این مورد به شما فرصت می دهد تا مشکلات را پیدا کنید و در مرحله های نخستین آن ها را برطرف نمایید، به این خاطر که تغییرات در طراحی سایت نهایی هم هزینه بر است و هم زمان بسیاری را می خواهد. هنگامی که وقت کافی برای برطرف کردن یک مشکل در طراحی سایت را دارید، پس آن مشکل خیلی هم قوی و فاجعه نیست و می توانید مجددا طراحی سایت خود را آزمایش نمایید.

به اجرای آزمایش طراحی سایت با راهکار های متفاوت طراحی فکر نمایید. با وجود این شرایط، مجددا روی طراحی و قسمت هایی که کاربردی است و قسمت های که عملی نمی شود، مجددا فوکوس می نمایید. آزمایش طراحی سایت مقایسه ای قادر است حالت آزمایش را نظیر روند یادگیری تبدیل کند.

هنگامی که آزمایش طراحی سایت را شروع می نمایید، می توانید خود را به جای شرکت کنندگان این آزمایش بگذارید. شما در این شرایط نقش یک طراح طراحی سایت را ندارید و بایست از طراحی سایت و طرز فکر ها راجع به آن دور شوید.

بایست خود را در حالت بی طرف بگذارید. از این که از طراحی سایت دفاع نمایید و یا شرح دهید که به چه دلیلی برخی تصمیمات طراحی سایت اتخاذ شده است، خودداری نمایید. بایست خود را در نقش دیگری در این آزمایش طراحی سایت ببینید.

به شرکت کنندگان شرح دهید که هدف شما از اجرای این آزمایش طراحی سایت، یافتن مشکل و حل آن ها است. از آن ها مطمئن شوید که عکس العمل ها و انتقادات صادقانه شان را بیان می نمایند – چه منفی و چه مثبت.

می توانید برای دور نشدن از مموضوع طراحی و نپرسیدن پرسش هایی که به دفاع از طراحی مربوط می شود، در طول آزمایش طراحی سایت پرسش هایی را برای راهنمایی بیشتر از شرکت کنندگان بپرسید.

روی اهداف و نکته هایی فوکوس نمایید که می شنوید و مشاهده می نمایید. تلاش کردن برای به دست آوردن نتیجه های و دیدگاه ها در طول آزمایش طراحی سایت، دقیقا جایی است که به منزله یک طراح طراحی سایت می خواهید از آن قسمت ها جانب داری نمایید.

هنگامی که یافته های تان را گزارش می دهید، مشکلات و نقاط ضعف در طراحی سایت را اعتراف نمایید. توانایی برای موضوع راجع به مشکلات و موفقیت های طراحی خودتان، قادر است اعتبار تان را در نزد دیگران ارتقاء دهد. به یافتن مشکلات در آزمایش طراحی سایت نظیر یک تجربه ای بنگرید که طراحی سایت تان را بهبود خواهد بدهید.

هنگامی که خودتان آزمایش طراحی سایت را اجرا نمی کنید

اگر فرد دیگری، آزمایش طراحی سایت تان را اجرا می کند، پیشنهاد های زیر را مراعات کنید:

با فردی که آزمایش طراحی سایت را اجرا می کند، همکاری داشته باشید تا مطمئن شوید که وی تجربه ها و ضروریات آن و نحوه اجرای طراحی سایت را درک کرده است. از به کار گیری اشخاصی که از طراحی سایت شما خبر دارند، خودداری نمایید.
در طول فعالیت های ارزیابی با آن ها همکاری نمایید. مطمئن شوید که هر کسی فعالیت های مربوط به خود را اجرا می کند.

هنگامی که یک متخصص آزمایش طراحی سایت می خواهد یک آزمونی را برنامه ریزی کند، لیستی از عملکردهای و سوالت پراهمیت راجع به طراحی، پرسش های و نگرانی های مشتریان یا اعضای گروه طراحی سایت را مهیا نمایید.

هر جلسه آزمایش طراحی سایت را بررسی و نظارت نمایید و به فرد که این تست را بر گزار می کند، راهنمایی هایی ارائه دهید تا در طراحی سایت فوکوس باقی بماند.

هنگامی که گروه طراحی سایت تان دارای متخصص در زمینه آزمایش طراحی نیست، کمک گرفتن از طراحان سایت که طراحی های یکدیگر را آزمایش می نمایند نیز پراهمیت و مفید است. اما هنوز هم احتیاج دارید تا جزئیات را برای طراحان سایت دیگر مهیا نمایید، روی تست نظارت داشته باشید و با آن ها همکاری داشته باشید تا مناسب ترین نتیجه ها را حاصل نمایید.
شرایط ایده آل برای آزمایش طراحی سایت

به نظر من، شرایط ایده ال دارا بودن یک فردی که ارزیابی های کاربری و آزمایش طراحی سایت را اجرا می کند و طراح طراحی سایت که به طور مشترک با وی روی طراحی سایت کار می کند. البته، همواره این امر امکان پذیر نیست. از این رو، اگر بایست طراحی سایت تان را آزمایش نمایید، می توانید مشکلات داخلی را با پیشنهاد های ارائه شده در این پست، کاهش دهید. آزمایش طراحی سایت با توجه به پیشنهاد های موجود در این نوشته قادر است از بروز مشکلات پیشگیری نماید. و سئو سایت را بهتر کند. با وب کندو به روز باشید.

آدرس بازتاب: http://www.webcando.ir/blog/381-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86.html/trackback

ارسال دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *