بازاریابی شبکه‌ای یا نت ورک مارکتینگ چیست؟

طراحی سایت

در بین مردم عادی فهم درستی از بازاریابی شبکه‌ ای یا نت ورک مارکتینگ وجود ندارد و به همین خاطر وقتی اقدام به آن می‌کنند دچار مشکلات بسیار و ناکامی‌های بیشتر می‌شوند. بازاریابی شبکه‌ای به تازگی در همه جا نقل محافل شده است، علت این بحث‌ها بیشتر به خاطر این است که بازاریابی شبکه‌ای به منزله نوعی کسب و کار معرفی شده است بدون اینکه برای این نوع کسب و کار آموزش و فرهنگ سازی شده باشد. این نبود آموزش و فرهنگ سازی ناکامی‌های و دلزدگی‌های بسیاری را باعث شده و خواهد شد. در صورتی که خیلی از نمونه‌های تجارت و به خصوص بازاریابی چند سطحی‌ ام. ال.‌ام نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی می‌باشد، اما آنچه در عمل دیده می‌شود فهم نادرستی است که در بین عموم فراگیر شده است و یا اینکه فعالیت‌های آموزش و آماده‌سازی ذهن‌های عمومی و حتی بعضی از مسئولان مملکتی پیش از اینکه شروع شود به شکست منجر شده است. بازاریابی به روش چند سطحی ی ا‌ام. ال.‌ام یکی از شیوه‌های واقعی و عملی بازاریابی شبکه ای محصول و خدمات می‌باشد اگر به درستی اجرا شود. این مدل بازاریابی بسیار دشوار می‌باشد و به یقین توسط آن یک شبه میلیاردر نمی‌توان شد ولی اگر به طور صحیح اجرا و پیاده سازی شود و آموزش‌های ضروری صورت گیرد اشخاص یا شرکت‌ها به درستی قادر خواهند بود از آن به منزله یک گونه کسب و کار برای پدید آوردن درآمد ثابت و هم به منزله یکی از راهکارهای بازاریابیشان بهره ببرند.

چاپایمیل